Blogai automobilio stiklą valantis valytuvas yra dažnai automobilio vairuotoją lydinti praktika. Taip yra todėl, kad valytuvas yra pagamintas iš gumos, o guma, kaip žinia, patirdama nuolatinę trintį bei sąveiką su oro permainomis labai greitai dėvisi. Minusinė temperatūra, vasaros kaitra, gumos prišalimas prie stiklo, gumos „prikepimas“ ant karšto stiklo bei nuolatinė trintis į stiklą valytuvo gumą suardo per keletą mėnesių. Prie visų šių greitą susidėvėjimą lemiančių faktorių prisideda dar ir tai, kad toje vietoje, kur guma liečiasi su automobilio stiklu ji yra ypatingai plona. Tai paskatina ją dar greičiau dėvėtis. Taigi visa tai žinant tampa aišku, kodėl dažnas automobilio vairuotojas iki paskutinės akimirkos delsia keisti susidėvėjusias valytuvo gumas naujomis. Tačiau, jeigu per valytuvo nuvalytą automobilio stiklą nieko nebegalima matyti, gumą būtina tučtuojau pakeisti nauja. Toliau straipsnyje yra pasakojama, kaip tai padaryti.

Valytuvo gumos pirkimas

Naują valytuvo gumą galima įsigyti tiek automobilių, tiek įprastoje universalioje prekių parduotuvėje. Prieš pirkdami naują valytuvo gumą atkreipkite dėmesį į WorldRecipes.eu Akcijos, tam, kad sužinotumėte, ar šiuo metu kurioje nors parduotuvėje yra taikomos nuolaidos automobilių prekėms. Kad nusipirktumėte jūsų automobiliui tinkamą gumą, parduotuvės darbuotojui jums reikės nurodyti savo automobilio markę, modelį ir pagaminimo metus. Pagal šiuos duomenis darbuotojas išrinks jūsų automobiliui skirtą valytuvo gumą. Taip pat, kaip pavyzdį į parduotuvę galite nusinešti seną valytuvo gumą (prieš tai ją nusiėmę nuo valytuvo). Turėdami pavyzdį galėsite sulyginti ją su nauja guma ir įsitikinti, ar ji yra tinkama. Įsitikinę, kad guma yra tinkama jūsų automobiliui, nusipirkite ją. Atkreipiame dėmesį, kad nauja valytuvo guma gali būti ilgesnė už jūsų turimą seną valytuvo gumą.

Gumos keitimas

Valytuvo guma yra pritvirtinta ant plastikinės plokštelės. Ši plokštelė iš abiejų pusių turi griovelius. Šie grioveliai yra skirti gumai pritvirtinti prie valytuvo gumos tvirtinimo elementų. Principas, kuriuo guma yra pritvirtinama prie valytuvo, yra vadinamas įspraudimo principu. Valytuvo guma yra įspraudžiama tarp valytuvo elementų išsikišusių sparnelių. Tokiu būdu ji tvirtai laikosi ant valytuvo. Dažniausiai valytuvo guma yra įsprausta tarp trijų tvirtinimo elementų.

Norėdami nuimti seną valytuvo gumą, su replėmis suimkite už gumos kraštelio ir iš lėto traukite ją į save. Guma, nors ir patirdama tam tikrą pasipriešinimą, iš lėto turi pasiduoti ir galiausiai išslysti. Prieš tvirtindami naują gumą turite įsitikinti, ar jos ilgis sutampa su senos gumos. Palyginkite gumas ir jei nauja guma yra per ilga, nukirpkite ją tokio ilgio, koks yra senos gumos ilgis. Tai padarę galite pradėti gumos tvirtinimo etapą. Kad būtų lengviau tvirtinti, naujos gumos įspraudimą tarp tvirtinimo elemento sparnelių pradėkite nuo viduriniojo elemento. Per šį tvirtinimo elementą nustumkite gumą link paskutiniojo elemento ir įsprauskite tarp jo sparnelių. Kai tai atliksite, tą gumos kraštą, kuris liko neįtvirtintas, išlenkite ir įsprauskite tarp pirmojo elemento sparnelių, kuriuos buvote praleidę. Pritvirtinę gumą įsitikinkite, ar ji laikosi tvirtai ir ar tinkamai valo automobilio stiklą.